Spaghetti Tour 10 x 4000er

Hochtour  5 Tage

Spaghetti Tour 10 x 4000er

Montag – Freitag    30.8. – 3. September  2021 ( 5 Tage )